Αλεξάνδρου Μαρία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Τηλέφωνο +30 2310 991838
Τηλέφωνο +30 2310 631594
E-mail malexand@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/malexand
Ώρες συνεργασίας
(κατόπιν ραντεβού με e-mail) Δευτέρα 15:00-17:00 και Τετάρτη 13:00-15:00
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορική Μουσικολογία με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσική
Τίτλοι σπουδών
 • Candidata philosophiae στον κλάδο Βυζαντινολογίας ("Ελληνικός Μεσαίωνας"), με εργασία Magister σε θέμα Βυζαντινής Μουσικής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (1995)
 • Ph.D. της Ουμανιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με διδακτορική διατριβή σε θέμα της Βυζαντινής Μουσικής (2000)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
 • Μορφολογία και Ανάλυση Β.Μ.
 • Ιστορία και Ιστοριογραφία Β.Μ.
 • Διδακτική Β.Μ.
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Β.Μ.
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ1004) (Υ)
 • Ιστορία και Μορφολογία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής (ΕΒ2001) (Ε)
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής (ΕΒ2003) (Ε)
 • Όψεις διδακτικής της Βυζαντινής Μουσικής (ΕΒ2002) (Ε)
 • Λόγια Μουσική της Πόλης (ΕΒ2017) (Ε)
 • Μουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική Ι (ΜΠ3035), ΙΙ (ΜΠ3036), ΙΙΙ (ΜΠ3043), IV (ΜΠ3044) (Ε)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 329/8.4.2016 τ. Γ’
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1025/16.10.2017 τ. Γ’
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης 54/21-01-14 τ. Γ'

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής -σε επ. άδεια, 14.10.2021-4.2.2022 & 15.2.2022-15.6.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ