Αλεξάνδρου Μαρία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Τηλέφωνο +30 2310 991838
Τηλέφωνο +30 2310 631594
E-mail malexand@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/malexand/greek/
Ιστοσελίδα http://blogs.auth.gr/malexand/
Ώρες συνεργασίας
(κατόπιν ραντεβού με e-mail) Δευτέρα 15:00-17:00 και Παρασκευή 15:00-18:00
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορική Μουσικολογία με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσική
Τίτλοι σπουδών
 • Candidata philosophiae στον κλάδο Βυζαντινολογίας ("Ελληνικός Μεσαίωνας"), με εργασία Magister σε θέμα Βυζαντινής Μουσικής, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (1995)
 • Ph.D. της Ουμανιστικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, με διδακτορική διατριβή σε θέμα της Βυζαντινής Μουσικής (2000)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
 • Μορφολογία και Ανάλυση Β.Μ.
 • Ιστορία και Ιστοριογραφία Β.Μ.
 • Διδακτική Β.Μ.
 • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Β.Μ.
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (ΥΣ1001) (Υ)
 • Ιστορία και Μορφολογία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής (ΥΣ1000) (Υ)
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής (ΥΧ0600) (ΥΕ)
 • Ιστορία και Θεωρία της Μουσικής Υφής: Η βυζαντινή Καλοφωνία κατά το 13ο -15ο αιώνα (ΥΙ0419-ΕΣ0419) (ΥΕ-ΕΕ)
 • Ιστορία και Θεωρία της Μουσικής Υφής: Υφή και κάλλος στη βυζαντινή μουσική (ΥΙ04XX-ΕΣ04XX) (ΥΕ-ΕΕ)
 • Θεωρία και Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής: Μέθοδοι ανάλυσης της βυζαντινής μουσικής (ΕΣ09ΧΧ) (ΕΕ)
 • Θεωρία και Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής: Κορυφαίοι μελουργοί της μεταβυζαντινής περιόδου (ΕΣ09ΧΧ) (ΕΕ)
 • Ειδικοί Τομείς Ιστορίας της Μουσικής: Ιστοριογραφία της Βυζαντινής Μουσικής και Υμνογραφίας (ΥΕ01xx) (ΥE)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 329/8.4.2016 τ. Γ’
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1025/16.10.2017 τ. Γ’
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης 54/21-01-14 τ. Γ'

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής - σε επιστημονική άδεια από 30-9-2020 έως 30-9-2021
Ζαφρανάς Νικόλαος
Επίκουρος καθηγητής - σε επιστημονική άδεια 10-2-2020 έως 1-7-2020 και 1-9-20 έως 7-2-21
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής - σε επιστημονική άδεια από 10-9-2020 έως 31-1-2021
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Νίκα-Σαμψών Ευανθία
Καθηγήτρια
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής
Παπαδέλης Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ