Παστιάδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail pastiadi@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/pastiadi/
Ώρες συνεργασίας
Δευτέρα-Τρίτη 12:00-14:00. Επίσης, όλες τις ημέρες μετά από συνεννόηση.
Γνωστικό αντικείμενο
Μουσική ακουστική με έμφαση στην ψυχοακουστική και την επεξεργασία σήματος
Τίτλοι σπουδών
 • 2002: Διδακτορικό Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
 • 1992: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Επεξεργασία και ανάλυση μουσικών ακουστικών σημάτων. Ακουστική μουσικών οργάνων. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων τραγουδιστής φωνής. Στατιστικές και χρόνο-συχνοτικές προσεγγίσεις. Μελέτη και ανάλυση μη-γραμμικών φαινομένων/συστημάτων στη μουσική ακουστική. Αναγνώριση-ταυτοποίηση μουσικών ηχητικών σημάτων. Νευρωνικά δίκτυα. Δυναμικός προγραμματισμός. Ανάλυση διαταραχών. Απεικονιστικές μέθοδοι, κ.ά.
 • Ψυχοακουστική. Ψυχοφυσικές μέθοδοι και εφαρμογές στην μουσική και την αντίληψη μουσικών ηχητικών ερεθισμάτων. Υπολογιστικά μοντέλα ακουστικής φυσιολογίας, αντίληψης και παραγωγής μουσικών ηχητικών ερεθισμάτων. Ανάπτυξη δοκιμασιών-συστημάτων λήψης, επεξεργασίας και ανάλυσης συμπεριφορικών και αντικειμενικών δεδομένων. Επεξεργασία και ανάλυση νευροφυσιολογικών σημάτων σε εφαρμογές αντίληψης μουσικής. Πολυτροπικές προσεγγίσεις.
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εφαρμογές Μουσικής Ακουστικής με Υπολογιστικές Τεχνικές
 • Εισαγωγή στην ακουστική των μουσικών οργάνων
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική
Τίτλοι μαθημάτων μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Φυσική και τεχνητή αντίληψη
 • Επεξεργασία σημάτων ήχου
 • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας και φωνής
 • Πολυμεσική παραγωγή (εργαστηριακό μάθημα)
 • DVD Authoring (εργαστηριακό μάθημα)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 1295/13-12-2017 τ. Γ΄
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 977/4-9-2018 τ. Γ΄

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής - σε επιστημονική άδεια, 14.10.2021-4.02.2022 και 15.02.2022-15.06.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Erasmus+ Coordinator - σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ