Παπαγεωργίου Δημήτριος

Αναπληρωτής καθηγητής
Τηλέφωνο +30 2310 991826
Τηλέφωνο +30 6939 353883
E-mail pdimitri@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα https://dimitripapageorgiou.wordpress.com/
Ιστοσελίδα https://soundcloud.com/dimitripapageorgiou
Ώρες συνεργασίας
Τετάρτη 10:00-12:00 (κατόπιν συνεννόησης με ραντεβού)
Γνωστικό αντικείμενο
Σύνθεση
Τίτλοι σπουδών
  • Δίπλωμα σύνθεσης, Πανεπιστήμιο Μουσικής του Γκρατς (1991)
  • Διδακτορικό σύνθεσης, Πανεπιστήμιο της Αιόβας (2002)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Τεχνικές σύνθεσης, αλγοριθμικές τεχνικές
  • Σύνθεση με υποβοήθηση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
  • Σύνθεση Ι-VII
  • Στοιχεία Σύνθεσης: Τεχνικές Σύνθεσης του 20ού αιώνα
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 628/18.6.2013 τ. Γ'
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 51/25.1.2019 τ. Γ'
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης 718/28.9.2011 τ. Γ'

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής - σε επιστημονική άδεια, 30.9.2020-30.9.2021
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Νίκα-Σαμψών Ευανθία
Καθηγήτρια
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Erasmus+ Coordinator - σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ