Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές ΤΜΣ έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

1. Χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. (εντός Ελλάδας)

Από το 2016, οι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς όπως πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορχήστρες και μουσικά σύνολα, αρχεία και συλλογές με μουσικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, μουσικοί εκδοτικοί οίκοι, στούντιο μουσικής παραγωγής και εταιρείες ανάπτυξης μουσικού λογισμικού και εφαρμογών, εταιρείες παραγωγής και διοργάνωσης εκδηλώσεων, μουσικά φεστιβάλ, αίθουσες συναυλιών, πολυχώροι τεχνών, θέατρα, μουσεία, κ.α. 

Η πρακτική άσκηση γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση ΑΠΘ“, και περιλαμβάνει εργασία μερικής απασχόλησης (15-20 ώρες την εβδομάδα) και διάρκειας 2 μηνών, για επιλεγμένο αριθμό φοιτητών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν εγγραφεί στο σύστημα “ΑΤΛΑΣ” και έχουν καταχωρήσει αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Τα έξοδα αμοιβής και ασφάλισης των φοιτητών καλύπτονται από το πρόγραμμα και δεν βαραίνουν τον εργοδότη. 

Οι κύκλοι πρακτικής άσκησης κάθε έτους καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις για κάθε κύκλο ανακοινώνονται περίπου 1 μήνα πριν την έναρξη της άσκησης. Για τα κριτήρια επιλογής, βλ. εδώ:

H συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση ΤΜΣ Α.Π.Θ. καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4 ECTS), χωρίς βαθμολογία. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Ζαφρανάς
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΤΜΣ: Νικόλαος Ζαφρανάς, Γεώργιος Παπαδέλης

2. Χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Placement (εκτός Ελλάδας)

Μέσω του προγράμματος Erasmus+, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές από το 1ο έτος σπουδών τους εως και 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους, να ασκηθούν σε επιλεγμένους φορείς του εξωτερικού, για διάστημα από 2 εως 12 μήνες. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους (συνήθως τον Μαϊο-Ιούνιο) για μετακίνηση το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κατά την επιστροφή τους από τη μετακίνηση, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την αναγνώριση της άσκησης ως μάθημα με ΕCTS, ή την απλή αναγραφή της στο παράρτημα διπλώματος, χωρίς ECTS. 

Υπεύθυνη Erasmus+ Placement για το ΤΜΣ: Θεόδωρος Κίτσος

3. Μάθημα Πρακτικής στη Μουσική Παιδαγωγική

Το μάθημα της Πρακτικής στη Μουσική Παιδαγωγική συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας, και αποτελείται από τέσσερις κύριες δραστηριότητες των φοιτητών σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο φορέα που παράγει μουσικοεκπαιδευτικό έργο, όπως π.χ. δομές για πρόσφυγες, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων ή αλλων ειδικών ομάδων, οργανώσεις που  ασχολούνται με εξάρτηση/αποκατάσταση/ένταξη κλπ: 

  1. την παρακολούθηση και μαθητεία στις εξωδιδακτικές μουσικές δραστηριότητες του φορέα (γιορτές, εκδηλώσεις) και στο διοικητικό έργο 
  2. την παρακολούθηση μουσικών διδασκαλιών 
  3. την προετοιμασία-σχεδιασμό, διεξαγωγή, παρατήρηση, συζήτηση και αξιολόγηση μιας μικροδιδασκαλίας
  4. τη γραπτή αναφορά (report/journal) μεγέθους περίπου 2000 λέξεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

Οι ώρες που θα πρέπει να βρίσκεται ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια στο φορέα θα είναι κατ’ ελάχιστον 15 ώρες το εξάμηνο. H συμμετοχή στην Πρακτική στη Μουσική Παιδαγωγική καταχωρείται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4 ECTS), χωρίς βαθμολογία.

Υπεύθυνος καθηγητής: Nίκος Ζαφρανάς.