Εργαστήρια & Ερευνητικές Ομάδες

Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και μια σειρά από άτυπες ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται τόσο στο πλαίσιο των εργαστηρίων, όσο και ανεξάρτητα, μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Ομάδες

Παράλληλα με τα θεσμοθετημένα εργαστήρια, στο ΤΜΣ ενεργοποιούνται επίσης εξειδικευμένες ερευνητικές ομάδες και διεπιστημονικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ειδικού διδακτικού / εργαστηριακού προσωπικού καθώς και φοιτητών/τριων του Τμήματος.

Διαβάστε περισσότερα