Πτυχίο Μουσικών Σπουδών

Tο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΣ εγκαινιάστηκε το 2017-2018 λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά αιτήματα και επισημάνσεις των διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων του τμήματος. Στο πρόγραμμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

  1. στην δυνατότητα των φοιτητών & φοιτητριών να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με την μέγιστη δυνατή ελευθερία, επιλέγοντας εξειδικευμένα μαθήματα που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους
  2. στη σύνδεση της θεωρίας με την μουσική πράξη και δημιουργικότητα, μέσα από την συγκρότηση μουσικών συνόλων και την ένταξη καλλιτεχνικών δράσεων και πρακτικών μαθημάτων στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα.

Το πενταετές πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε έξι θεματικά πεδία:

  • Ιστορία – Πολιτισμός (μαθήματα με τον κωδικό ΙΠ)
  • Θεωρία – Ανάλυση (ΘΑ)
  • Εθνομουσικολογία – Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ)
  • Εκπαίδευση – Ψυχολογία – Μουσικο-θεραπεία (ΕΘ)
  • Ακουστική – Τεχνολογία – Πληροφορική (ΤΠ)
  • Σύνθεση (θεσμοθετημένη Κατεύθυνση, κωδικός ΣΝ)

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να εστιάσουν σε ένα ή περισσότερα πεδία που τους ενδιαφέρουν, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους ακαδημαϊκό προφίλ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω πεδία, οι φοιτητές/τριες έχουν επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής πράξης (κωδικός ΜΠ), μέσω συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα Μουσικά Σύνολα της επιλογής τους. Στα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται σύνολα Μουσικής Δωματίου, Παλαιάς Μουσικής, Κλασικής Ανατολικής Μουσικής, Πειραματικής & Αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής, Εργαστήρι Κιθάρας, Χορωδιακό Εργαστήρι, και Ορχήστρα.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Κανονισμός Προπτυχιακού Πρόγραμματος Σπουδών

Είδος αρχείου: pdf513.38 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υποσελίδες