Σύμβουλοι Σπουδών

  1. Αιμίλιος Καμπουρόπουλος, Γεώργιος Παπαδέλης, Θεόδωρος Κίτσος, Κωνσταντίνος Χάρδας και Μιχαήλ Λαπιδάκης για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών
  2. Θεόδωρος Κίτσος, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Προγράμματα ERASMUS  και Γεώργιος Σακαλλιέρος, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Προγράμματα ERASMUS+ International
  3. Γεώργιος Κίτσιος, Μαρία Αλεξάνδρου και Γεώργιος Σακαλλιέρος για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο
  4. Νικόλαος Ζαφρανάς, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την πρακτική άσκηση

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Ομάδων
To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αν ανήκετε σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σχετικό εμπόδιο στις σπουδές σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: acobservatory.web.auth.gr/form4.php