Σύμβουλοι Σπουδών

  1. Αθανάσιος Μπιλιλής, Γεώργιος Παπαδέλης, Θεόδωρος Κίτσος, Κωνσταντίνος Χάρδας και Μιχαήλ Λαπιδάκης για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τη λειτουργία και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών
  2. Δανάη Στεφάνου, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Προγράμματα ERASMUS, Θεόδωρος Κίτσος, (αναπληρωτής συντονιστής ERASMUS) και Γεώργιος Σακαλλιέρος, για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα Προγράμματα ERASMUS+ International
  3. Γεώργιος Κίτσιος, Μαρία Αλεξάνδρου και Γιώργος Σακαλλιέρος για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο
  4. Αθανάσιος Μπιλιλής για ενημέρωση των φοιτητών/τριών για την πρακτική άσκηση

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Ομάδων
To Παρατηρητήριο Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες έχει ως κύριο στόχο του να συνδράμει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αν ανήκετε σε κάποια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, και έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σχετικό εμπόδιο στις σπουδές σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: acobservatory.web.auth.gr/form4.php