Προγράμματα διεθνών ανταλλαγών / Erasmus

To Tμήμα Μουσικών Σπουδών διατηρεί ενεργές συνεργασίες με αρκετά ιδρύματα του εξωτερικού, τόσο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Plus (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία, Φινλανδία) όσο και μέσα από αυτόνομες διαπανεπιστημιακές συμφωνίες συνεργασίας (University of Alabama – Η.Π.Α., York University – Καναδάς).

Για πλήρη τρέχοντα κατάλογο των διεθνών συνεργασιών του Α.Π.Θ. που μπορούν να αξιοποιηθούν εκτός των προγραμμάτων Erasmus, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του γραφείου Διεθνών Σχέσεων.

Erasmus + / Εrasmus + International

Το πρόγραμμα Erasmus + αποτελεί μετεξέλιξη και ενοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κινητικότητας που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2013, και δίνει τη δυνατότητα για μετακινήσεις και συνεργασίες φοιτητών και προσωπικού σε αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και σε έναν μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων φορέων και Α.Ε.Ι. εντός και εκτός Ευρώπης. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και δεξιοτήτων, η προώθηση κοινών δράσεων, η επιμόρφωση, η αύξηση της κινητικότητας και η προαγωγή κοινών εκπαιδευτικών προτύπων ανάμεσα σε ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. Στο πλαίσιο του Erasmus + οι φοιτητές/τριες μπορούν μεταβούν για 3-12 μήνες σε ένα συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο ή φορέα εκτός Ελλάδας, όπου θα ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους ή μια αμοιβόμενη πρακτική άσκηση (placement), και θα εξοικειωθούν παράλληλα με μια διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα. Αντίστοιχα, οι διδάσκοντες μπορούν να διδάξουν σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως και το διοικητικό προσωπικό να επιμορφωθεί μεταβαίνοντας σε αυτά. Τα επιχορηγούμενα ποσά για τη μετακίνηση εξαρτώνται και ρυθμίζονται από τη χώρα υποδοχής και ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Μονάδα Ι.Κ.Υ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το Erasmus +, και τα σημεία διαφοροποίησής του από προηγούμενα προγράμματα κινητικότητας, είναι διαθέσιμες εδώ.

Για την αναλυτική κατάσταση συνεργασιών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών πατήστε εδώ.

Γενικές πληροφορίες για τη μετακίνηση φοιτητών

Oι αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών γίνονται συνήθως την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Όλες οι πληροφορίες για τις αιτήσεις, τις προθεσμίες, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών Α.Π.Θ., που είναι και ο πρώτος σταθμός για ολους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των συνεργασιών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στα πλαίσια του Erasmus+, πατήστε εδώ. Επιλέγοντας εμφάνιση όλων των συμφωνιών “School of Music Studies”  στο πεδίο “Αναζήτηση” εμφανίζονται όλες οι ενεργές συμφωνίες ιδρυμάτων του εξωτερικού με το ΤΜΣ. Στον πίνακα που θα εμφανιστεί αναγράφονται και οι υπεύθυνοι συντονιστές κάθε συμφωνίας για το Τμήμα, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα διαθέσιμα μαθήματα και τις προτεινόμενες επιλογές στα ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετακίνησης

Από το 2014, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων μετακίνησης φοιτητών είναι ενιαία για όλα τα τμήματα & σχολές του Α.Π.Θ., και εφαρμόζονται βάσει ενός αυτόματου συστήματος μοριοδότησης, το οποίο αναπτύχθηκε από το γραφείο ΤΕΕΠ. Στα κριτήρια συνυπολογίζονται αυτόματα η γλωσσομάθεια (Δ1), ο μέσος όρος (Δ2), ο αριθμός επιτυχώς ολοκληρωμένων μονάδων ΕCTS (Δ3), το έτος σπουδών (Δ4) και τα κίνητρα (Δ5) των φοιτητών, βάσει του τύπου Σ=(Δ1*w1+Δ2*w2+Δ3*w3+Δ4*w4+Δ5*w5)/(w1+w2+w3+w4+w5) όπου w1= 1.0 (1η γλώσσα διδασκαλίας) ή 0.8 (2η γλώσσα διδασκαλίας), w2= 1.5, w3= 1.25, w4=1.0 και w5=0.5.

Τα κριτήρια Δ1-Δ4 αξιολογούνται και μοριοδοτούνται αυτόματα βάσει των αντίστοιχων πεδίων στις αιτήσεις των υποψηφίων. Το κριτήριο Δ5 (Κίνητρα) μοριοδοτείται από το ΤΜΣ με τις προβλεπόμενες αξίες 0, 0.5 ή 1, ανάλογα με τις πληροφορίες που παρέχουν οι υποψήφιοι στην ενότητα “Πρόσθετες Πληροφορίες” της κάθε αίτησης (όπου 0= καμία αναφορά ή ελάχιστα τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος υποδοχής, 0.5 = μερικώς τεκμηριωμένη συνάφεια ενδιαφερόντων με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής ή/και αναφορά σε γενικά χαρακτηριστικά του ιδρύματος και 1 = απόλυτη ή σαφώς τεκμηριωμένη συνάφεια ενδιαφερόντων με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής, και λεπτομερής αναφορά σε προτεινόμενο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής).

Σε περιπτώσεις όπου η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια στο πεδίο Δ1 είναι σημαντικά χαμηλότερητης προβλεπόμενης για μετακίνηση στο ίδρυμα επιλογής του υποψηφίου ή δεν υπάρχει βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων στο προβλεπόμενο επίπεδο, προτείνεται συνήθως μετακίνηση στην επόμενη διαθέσιμη επιλογή, βάσει κινήτρων μετακίνησης και συνολικής κατάταξης ανά πανεπιστήμιο.

Επιτροπή ECTS / ERASMUS του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Δανάη Στεφάνου

Erasmus+ ECTS Coordinator για μετακινήσεις φοιτητών-τριών & προσωπικού εντός Ε.Ε. (σε επιστημονική άδεια, 15.9.2021 – 30.6.2022)

Θεόδωρος Κίτσος

ECTS Coordinator, αναπληρωτής Erasmus+ Coordinator για μετακινήσεις φοιτητών-τριών & προσωπικού εντός Ε.Ε.

Γεώργιος Σακαλλιέρος

Υπεύθυνος Erasmus + International για μετακινήσεις φοιτητών-τριών & προσωπικού εκτός Ε.Ε.

Σύνδεσμοι