Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

Τo προσωπικό του τμήματος αναπτύσσει & συμμετέχει τακτικά σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και ιδρύματα, καθώς και σε συνέργεια με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους σε εν εξελίξει χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή μελών του ΤΜΣ. Για πληροφορίες παλαιότερων και ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων, μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες των επιμέρους Ερευνητικών Εργαστηρίων και Ερευνητικών Ομάδων, καθώς και τις ατομικές σελίδες μελών ΔΕΠ και ειδικού διδακτικού / εργαστηριακού προσωπικού του τμήματος.