Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και μια σειρά από άτυπες ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται τόσο στο πλαίσιο των εργαστηρίων, όσο και ανεξάρτητα, μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών.