Παλαιά Μουσική

Συντονισμός: Θεόδωρος Κίτσος

Το Σύνολο Παλαιάς Μουσικής του ΤΜΣ του ΑΠΘ σκοπεύει στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των φοιτητών/-τριών, θέτοντας σε πρακτική εφαρμογή θεωρητικές γνώσεις που προσφέρονται σε μαθήματα του Τμήματος που σχετίζονται με τη μουσική της αναγέννησης και του μπαρόκ. Το σύνολο εργάζεται πάνω στις αρχές της ιστορικά ενημερωμένης ερμηνείας και οι φοιτητές/-τριες εξοικειώνονται με τις εκτελεστικές πρακτικές και με τη χρήση μουσικών οργάνων της παλαιάς μουσικής (εκκλησιαστικό όργανο, τσέμπαλο, λαούτο, θεόρβη κ.ά).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το σύνολο εμφανίστηκε στο 2ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής του ΜΜΘ παρουσιάζοντας την παράσταση «Το (όχι και τόσο» φανταστικό ημερολόγιο της Barbara» που βασίστηκε στη ζωή και το έργο της Barbara Strozzi.