Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βυζαντινή Μουσικολογία

Mε τον τίτλο «Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία» ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ένα καινούργιο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, διάρκειας τριών εξαμήνων, απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, Θεολογίας ή και άλλων επιστημών, γνώστες της βυζαντινής μουσικής, και προσφέρει τη δυνατότητα αποκόμισης και εμβάθυνσης εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων στον τομέα των Βυζαντινών Μουσικών Σπουδών, μέσα από σειρά θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και ένα Φόρουμ Βυζαντινής Μουσικολογίας στο οποίο θα συμμετάσχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

Τα μαθήματα εστιάζουν σε ποικιλία θεμάτων (ιστορία, μορφολογία και ανάλυση, παλαιογραφία και κωδικολογία, εκδοτική, ψαλτική ερμηνεία και χορωδία, υμνογραφία, λειτουργική, θέματα επιστημολογικά κ.ά.) και αναδεικνύουν τη βυζαντινή μουσική ως πολιτιστικό επίτευγμα παγκόσμιας εμβέλειας και επίδρασης.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

ΦΕΚ 3864/2018 επανίδρυση ΔΠΜΣ

Είδος αρχείου: pdf183.08 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2021-2022

Είδος αρχείου: pdf189.87 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Ανακοίνωση εισακτέων 2021-2022

Είδος αρχείου: pdf578.08 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση εγγραφής 2021-2022

Είδος αρχείου: doc493.50 KB

Κατεβάστε το αρχείο