Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης υπ’ αρ. 18239/28-3-2017 (B΄ 1191)


Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Κατεβάστε το PDF