Για φοιτητές

Έντυπα διοικητικών διαδικασιών για φοιτητές

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για αναγνώριση περιόδου σπουδών ERASMUS+

Είδος αρχείου: pdf64.18 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών ERASMUS+

Είδος αρχείου: pdf1.41 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για εισαγωγή στην κατεύθυνση σύνθεσης

Είδος αρχείου: pdf186.12 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη δήλωση για ορκωμοσία

Είδος αρχείου: doc44.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη δήλωση για φύλλο βαθμολογίας

Είδος αρχείου: doc42.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας (Μουσικολογία - Μουσικοπαιδαγωγική)

Είδος αρχείου: pdf162.09 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας (Κατεύθυνση Σύνθεσης)

Είδος αρχείου: pdf40.39 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: pdf44.02 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Γενικό παρουσιολόγιο

Είδος αρχείου: pdf68.14 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Παρουσιολόγιο χορωδίας

Είδος αρχείου: pdf197.48 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής σε εξέταση (με ψηφιακή υπογραφή του διδάσκοντος, ή με χειρόγραφη υπογραφή διδάσκοντος και βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από Γραμματεία)

Είδος αρχείου: pdf82.76 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο απλής αίτησης

Είδος αρχείου: docx14.97 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο αίτησης για χορήγηση αίθουσας κρουστών

Είδος αρχείου: pdf71.04 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων από άλλα Τμήματα

Είδος αρχείου: pdf407.13 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση δήλωσης μαθήματος από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ.

Είδος αρχείου: pdf500.10 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για Διακοπή Φοίτησης

Είδος αρχείου: doc58.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο