Αδάμος Δημήτριος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τηλέφωνο +30 2310 991839
E-mail dadam@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα https://neuroinformatics.gr
Ιστοσελίδα https://www.imperial.ac.uk/people/d.adamos
Ώρες συνεργασίας
Πέμπτη 12:00 - 15:00
Γνωστικό αντικείμενο
Νευροπληροφορική με εφαρμογές στη Μουσική
Τίτλοι σπουδών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νευροπληροφορική, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική (MSc), Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
 • Πτυχίο Φυγής
 • Πτυχίο Αντίστιξης
 • Πτυχίο Αρμονίας
 • Πτυχίο Πιάνου
 • Πτυχίο Ιεροψάλτη Βυζαντινής Μουσικής
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εισαγωγή στις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή με εφαρμογές στη μουσική
 • Εφαρμογές τεχνολογιών δικτύων δεδομένων και μετάδοσης πολυμέσων στη μουσική εκτέλεση
Τίτλοι μαθημάτων μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Computational Medical Research (MSc in Medical Research Methodology)

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτριος Αδάμος ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης (Α.Π.Θ) και είναι ιδρυτικό μέλος του Neuroinformatics GRoup. Από το 2020 είναι επίτιμος ερευνητής στο τμήμα Πληροφορικής του Imperial College London και επικεφαλής του επιστημονικού πειράματος #MyBrainTunes που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. Είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική από το Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ και Διδακτορικού Διπλώματος στη Νευροπληροφορική από το Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς: neural signal analysis, brain connectomics and geometric deep learning.

Είναι συντάκτης του επιστημονικού ιστολογίου Neurobot.

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής -σε επ. άδεια, 14.10.2021-4.2.2022 & 15.2.2022-15.6.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ