Μαρωνίδης Δημήτρης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Τηλέφωνο +30 6976 306063 (κιν)
Τηλέφωνο +30 2310 991825 (ΤΜΣ)
E-mail maronid@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://www.maronidis.net/
Ιστοσελίδα https://smart.mus.auth.gr/
Ώρες συνεργασίας
Παρασκευή 12:00-15:00 (κατόπιν συνεννόησης με email)
Γνωστικό αντικείμενο
Σύνθεση | Ηλεκτρονική Μουσική | Θεωρητικά
Τίτλοι σπουδών
 • Διδακτορικό στη Σύνθεση, University of York, U.K.
 • Πτυχίο Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ
 • Δίπλωμα Σύνθεσης, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Φούγκας, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Αντίστιξης, Κρατικό Ωδειο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Σύνθεση
 • Installation Art
 • Computer Music
 • Αλγοριθμική σύνθεση
 • Live Electronics
 • Digital Signal Processing
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Στοιχεία Αναγεννησιακής Αντίστιξης
 • Δημιουργική Χρήση της Τεχνολογίας
 • Στοιχεία Τονικής Αντίστιξης
 • Εισαγωγή στο μουσικό προγραμματισμό Ι
 • Εισαγωγή στο μουσικό προγραμματισμό ΙΙ
 • Εισαγωγή στα διαδραστικά μουσικά συστήματα

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής - σε επιστημονική άδεια, 30.9.2020-30.9.2021
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής - σε επιστημονική άδεια,10.9.20-31.1.21 και 15.2.21-30.6.21
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Νίκα-Σαμψών Ευανθία
Καθηγήτρια
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Erasmus+ Coordinator
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ