Παπαδέλης Γεώργιος

Καθηγητής
Τηλέφωνο +30 2310 991827
E-mail papadeli@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/papadeli/
Ώρες συνεργασίας
Δευτέρα 10:00-12:00, Τρίτη 12:00-14:00
Γνωστικό αντικείμενο
Μουσική Ακουστική και Πληροφορική της Μουσικής
Τίτλοι σπουδών
 • 1990 - Πτυχιούχος του Tμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, A.Π.Θ.
 • 1999 - Διδάκτορας Μουσικολογίας του Tμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, A.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Αντίληψη χαρακτηριστικών του ήχου και της μουσικής
 • Αντίληψη του μουσικού ρυθμού
 • Υπολογιστικά μοντέλα της περιφερικής ακουστικής επεξεργασίας
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη μέτρηση και αξιολόγηση μουσικών δεξιοτήτων
 • Χαρακτηριστικά της αντίληψης της μουσικής σε άτομα με διαταραχές στη ανάπτυξη της γλώσσας και του γραμματισμού
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων με ενσωμάτωση τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
 • Καταληπτότητα του λόγου και αντίληψη χαρακτηριστικών της μουσικής σε άτομα με προβλήματα ακοής και χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εισαγωγή στη Μουσική Ακουστική
 • Εισαγωγή στην Ψυχοακουστική και τη Γνωστική Ψυχολογία της Μουσικής
 • Το MIDI και η ηλεκτρονική ενορχήστρωση στη μουσική παραγωγή
Τίτλοι μαθημάτων μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Φυσική και τεχνητή αντίληψη (συνδιδασκαλία)
 • Νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα – Ηλεκτρονική εκπαίδευση (συνδιδασκαλία)
 • Εργαστήριο μουσικής παραγωγής (συνδιδασκαλία)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 682/18-5-2020 τ. Γ΄
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 774/1-4-2021 τ. Γ'

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής -σε επ. άδεια, 14.10.2021-4.2.2022 & 15.2.2022-15.6.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ