Χάρδας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Τηλέφωνο +30 2310 992489
E-mail kchardas@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/kchardas/greek/Index.htm
Ώρες συνεργασίας
Πέμπτη 13:00-15:00, Παρασκευή 11:00-14:00 για ραντεβού είναι απαραίτητη η επικοινωνία μέσω ηλ. ταχυδρομείου
Γνωστικό αντικείμενο
Συστηματική Μουσικολογία με έμφαση στη Μουσική Θεωρία και Ανάλυση
Τίτλοι σπουδών
 • Διδακτορικό (University of Surrey, 2006)
 • Μάστερ (Master in Performace and Related Studies) (University of London, 1997)
 • Πτυχίο Μουσικών Σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., 1996)
 • Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Trinity College of London, 1996)
 • Πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας (Αθηναϊκό Ωδείο, 1990, 1992, 1994)
 • Δίπλωμα Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδείο, 1994)
 • Πτυχίο Πιάνου (Αθηναϊκό Ωδέιο, 1991)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Μουσική θεωρία και ανάλυση
 • Ελληνική μουσική
 • Πολιτισμικές σπουδές
 • Μουσική του 19ου και του 20ού αιώνα
 • Μουσική ανάλυση και ερμηνεία
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Εισαγωγή στη Μουσικολογία - Μουσικές Επιστήμες (Υ - σε συνδιδασκαλία)
 • Μουσική ανάλυση Ι (ασκ.) (Υ)
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ (ασκ.) (Υ)
 • Μουσική του 19ου αιώνα: Αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις (Ε)
 • Εισαγωγή στη μουσική θεωρία ΙΙ (19ος-20ος αιώνας) (Ε)
 • Μορφές σονάτας: Συνθετικές, θεωρητικές, αναλυτικές προσεγγίσεις (Ε),
 • Ζητήματα ιστορικής και αναλυτικής προσέγγισης στην ελληνική μουσική του εικοστού αιώνα, Γιάννης Α. Παπαϊωάννου (Ε)
 • Μουσικά Σύνολα Ι-ΙV: Μουσική δωματίου (Ε)
 • Ιστορικές, αναλυτικές, εθνογραφικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στο ποπ/ροκ (σεμινάριο) (Ε)
 • Μουσική ερμηνεία και μουσική ανάλυση (σεμινάριο) (Ε)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 511/24.4.2020 τ. Γ΄
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1034/7.5.2021 τ. Γ΄
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης 1254/26.10.2018 τ. Γ΄

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής -σε επ. άδεια, 14.10.2021-4.2.2022 & 15.2.2022-15.6.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ