Τσούγκρας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο +30 2310 991803
E-mail tsougras@mus.auth.gr
Ιστοσελίδα http://users.auth.gr/tsougras
Ώρες συνεργασίας
Πέμπτη 18:00-20:00
Γνωστικό αντικείμενο
Συστηματική Μουσικολογία
Τίτλοι σπουδών
 • Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ, 1987
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ, 1993
 • Διδακτορικό Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ, 2002
 • Δίπλωμα σύνθεσης από Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης, 1998
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Μουσική θεωρία και ανάλυση, γνωστική ψυχολογία της μουσικής, σύγχρονη μουσική.
Τίτλοι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Μουσική ανάλυση Ι (υποχρεωτικό)
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ (υποχρεωτικό)
 • Αρμονία Ι (υποχρεωτικό)
 • Αρμονία ΙΙ (υποχρεωτικό)
 • Μεθοδολογία της μουσικής ανάλυσης Ι: τονική μουσική (επιλογής)
 • Μεθοδολογία της μουσικής ανάλυσης ΙΙ: σύγχρονη μουσική (επιλογής)
 • Στυλιστική σύνθεση (επιλογής - υποχρεωτικό για την κατεύθυνση σύνθεσης)
Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 551/15-6-2015 τ.Γ’
Φ.Ε.Κ. Διορισμού 1274/14-12-2016 τ. Γ’
Φ.Ε.Κ. Μονιμοποίησης 1216/22-10-13 τ. Γ΄

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρου Μαρία
Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
Γιαννόπουλος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής καθηγητής
Ζαφρανάς Νικόλαος
Αναπληρωτής καθηγητής
Καμπουρόπουλος Βασίλειος-Αιμίλιος
Kαθηγητής
Κίτσιος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Κίτσος Θεόδωρος
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής
Λαπιδάκη Ελένη
Καθηγήτρια
Λαπιδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Αναπληρωτής καθηγητής -σε επ. άδεια, 14.10.2021-4.2.2022 & 15.2.2022-15.6.2022
Παπαδέλης Γεώργιος
Καθηγητής
Παστιάδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακαλλιέρος Γεώργιος
Αναπληρωτής καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής
Στεφάνου Δανάη-Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια -σε επιστημονική άδεια,15.9.21-30.6.22
Συμεωνίδης Βλαδίμηρος
Επίκουρος καθηγητής
Χάρδας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής καθηγητής- σε επιστημονική άδεια, 01.03.2022-01.08.2022
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Εκλογές-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ