Έντυπα διοικητικών διαδικασιών

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Για φοιτητές

Έντυπα διοικητικών διαδικασιών για φοιτητές

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για αναγνώριση περιόδου σπουδών ERASMUS+

Είδος αρχείου: pdf64.18 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών ERASMUS+

Είδος αρχείου: pdf1.41 MB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για εισαγωγή στην κατεύθυνση σύνθεσης

Είδος αρχείου: pdf186.12 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη δήλωση για ορκωμοσία

Είδος αρχείου: doc44.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη δήλωση για φύλλο βαθμολογίας

Είδος αρχείου: doc42.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας (Μουσικολογία - Μουσικοπαιδαγωγική)

Είδος αρχείου: pdf162.09 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας (Κατεύθυνση Σύνθεσης)

Είδος αρχείου: pdf40.39 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: pdf44.02 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Γενικό παρουσιολόγιο

Είδος αρχείου: pdf68.14 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Παρουσιολόγιο χορωδίας

Είδος αρχείου: pdf197.48 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής σε εξέταση (με ψηφιακή υπογραφή του διδάσκοντος, ή με χειρόγραφη υπογραφή διδάσκοντος και βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από Γραμματεία)

Είδος αρχείου: pdf82.76 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο απλής αίτησης

Είδος αρχείου: docx14.97 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο αίτησης για χορήγηση αίθουσας κρουστών

Είδος αρχείου: pdf71.04 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων από άλλα Τμήματα

Είδος αρχείου: pdf407.13 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση δήλωσης μαθήματος από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ.

Είδος αρχείου: pdf500.10 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για Διακοπή Φοίτησης

Είδος αρχείου: doc58.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Για Διδάσκοντες

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Έντυπο Βαθμολογίου Εξετάσεων

Είδος αρχείου: pdf39.52 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Φύλλο βαθμολογίας διπλωματικής εργασίας (Μουσικολογία - Μουσικοπαιδαγωγική)

Είδος αρχείου: doc29.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Φύλλο βαθμολογίας διπλωματικής εργασίας (Κατεύθυνση Σύνθεσης)

Είδος αρχείου: pdf35.63 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Φόρμα ανακοίνωσης για εξέταση διπλωματικής εργασίας

Είδος αρχείου: doc29.00 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο ορισμού θέματος διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: pdf96.82 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Έντυπο τροποποίησης θέματος διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: pdf97.97 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Φύλλο βαθμολογίας εξέτασης διδακτορικής διατριβής κατεύθυνσης Σύνθεσης

Είδος αρχείου: pdf35.90 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Καταχώριση εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Είδος αρχείου: pdf130.46 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Διάφορα

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Είδος αρχείου: pdf187.64 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ

Είδος αρχείου: doc31.50 KB

Κατεβάστε το αρχείο

Υπεύθυνη δήλωση

Είδος αρχείου: pdf55.17 KB

Κατεβάστε το αρχείο