“Μουσική στο βωβό κινηματογράφο-Ιστορία και πράξη”-Επιβεβαίωση συμμετοχής-Διδ. Αθ. Μπιλιλής

13 / 10 / 2021

Παρακαλούνται όσες/οι ήρθαν στην πρώτη συνάντηση και πρόκειται να
συμμετέχουν στο μάθημα “Μουσική Συνοδεία στον Βωβό Κινηματογράφο” να στείλουν
*ΑΜΕΣΑ* επιβεβαιωτικό μήνυμα** στο musicbililis@gmail.com

** η ανακοίνωση δεν αφορά όσες/ους έχουν ήδη στείλει


share