Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του μαθήματος “Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής (Θεωρία)” ΤΠ2010

13 / 10 / 2021

Το μάθημα “Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής (Θεωρία)” ΤΠ2010 του κ. Παπανικολάου και του κ. Κόντου θα διεξάγεται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ στην αίθουσα 10.


share