Ανακοίνωση για το μάθημα “Ιστορικές, αναλυτικές εθνογραφικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις στο ποπ/ροκ: Το ελληνικό ποπ/ροκ (Σεμινάριο)

13 / 10 / 2021

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2021 στις 18.00, στην αίθουσα 9. Πρόκειται για μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα, που απαιτεί εβδομαδιαία μελέτη ελληνικής και αγγλόφωνης βιβλιογραφίας. Λόγω του χαρακτήρα του μαθήματος, ο οποίος στηρίζεται στην συζήτηση και κατανόηση κειμένων στην τάξη, οι παρουσίες είναι απαραίτητες. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει τη σύνταξη δύο έως τριών εργασιών και την εξέταση σε ένα κουίζ. Ο αριθμός των  φοιτητών που θα συμμετέχουν στο μάθημα δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20. Το τμήμα θα καθοριστεί στο πρώτο μάθημα.

Ο διδάσκων, Κώστας Χάρδας


share