Ανακοίνωση για το μάθημα ΦΩΝΗΤΙΚΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ι (τμήμα Ν. Δημηνάκη)

29 / 11 / 2021

Ανακοινώνεται πως η πρόοδος που είχε οριστεί για το μάθημα στις 29/11/21 μετατίθεται στο επόμενο προγραμματισμένο μάθημα στις 6/12/21, για λόγους υγείας του διδάσκοντα.


share