Ενημέρωση για τη σίτιση στη λέσχη του Α.Π.Θ.

26 / 11 / 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη σίτiση στη Λέσχη του Α.Π.Θ. είναι σημαντικό να γίνει η αίτηση από εσάς για κάρτα σίτισης, για να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη και άρα επάρκεια μερίδων για όλους/όλες.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, υπάρχει ενημέρωση στο σύνδεσμο https://www.auth.gr/weekly-menu μέσω της ιστοσελίδας της Πανεπιστημιακής Λέσχης και η αίτηση γίνεται στο σύνδεσμο https://register.auth.gr/dining-info.

Σχεδόν όλες και όλοι είναι δικαιούχοι καθώς η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1965 τ.Β/18.6.2012 στ.28162, άρθρο 1 παρ.2) [Συν.] προβλέπει οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί καθώς και επιπλέον προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε αδελφό ή αδελφή που είναι στο προπτυχιακό στάδιο σπουδών.

Σημειώνεται δε ότι η προθεσμία για υποβολή αίτησης για κάρτα σίτισης είναι επισήμως η 30η Νοεμβρίου 2021.


share