Υπεύθυνος διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19

21 / 10 / 2020

Σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών έχει οριστεί η κ. Π. Εφραιμίδου, Γραμματέας του Τμήματος.

Για οδηγίες σχετικά με ζητήματα COVID-19 παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος να επικοινωνούν στα e-mail: info@mus.auth.gr ή στο pefraimi@mus.auth.gr 


share