Παραλαβή πιστοποιητικών σπουδών από τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες

15 / 10 / 2020

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες των οποίων η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί, να προσέλθουν κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού (11:00-13:00) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για να παραλάβουν τα πιστοποιητικά σπουδών τους. Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν e-mail στο info@mus.auth.gr και να ζητήσουν την αποστολή του πιστοποιητικού στο mail τους.


share