Εγγραφή στο εξάμηνο φοίτησης

01 / 03 / 2021

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 12/3.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον https://sis.auth.grshare

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: