Ανακοίνωση για το μάθημα: “Εισαγωγή στη Σύνθεση”

01 / 03 / 2021

Γα το μάθημα: “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ” η νέα διεύθυνση στο zoom είναι Topic: INTRODUCTION TO COMPOSITION
https://authgr.zoom.us/j/97571158608?pwd=THhncDEzYmV1cFJZNGE1YjlNNGk4Zz09
Meeting ID: 975 7115 8608
Passcode: 048166


share