Έκδοση Μεμβρανών Αποφοίτων Τμήματος – Δεκέμβριος 2021

07 / 01 / 2022

Γίνεται γνωστό ότι οι μεμβράνες των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματος έχουν εκδοθεί και μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους, από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητη επικυρωμένη εξουσιοδότηση. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι μεμβράνες μπορούν να αποσταλούν μόνο με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (θα πρέπει να έχετε παραδώσει στην εταιρία εξουσιοδότηση και κύλινδρο για την ασφαλή μεταφορά του εγγράφου).

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι για την είσοδο στην Πανεπιστημιούπολη χρειάζεται επίδειξη αρνητικού ελέγχου για COVID-19 με rapid test έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου ( PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, ή με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.


share