Δημοσίευση προκήρυξης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος»

11 / 01 / 2022

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Ακουστική με έμφαση στην Ψυχοακουστική και στην Επεξεργασία Σήματος” (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 25459).

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3185/27-12-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-12-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 14 Μαρτίου 2022.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr)

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

ΦΕΚ 3185-27.12.21 τ. Γ'

Είδος αρχείου: pdf176.96 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: