Έκδοση Μεμβρανών Αποφοίτων Τμήματος – 2021

25 / 06 / 2021

Γίνεται γνωστό ότι οι μεμβράνες των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματος έχουν εκδοθεί και μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους, από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητη επικυρωμένη εξουσιοδότηση. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι μεμβράνες μπορούν να αποσταλούν μόνο με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (θα πρέπει να έχετε παραδώσει στην εταιρία εξουσιοδότηση και κύλινδρο για την ασφαλή μεταφορά του εγγράφου).


share