Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Β’ & Γ’ κύκλου στο εσωτερικό, ακ. έτων 2018-19 & 2019-20 (2/8 έως 18/10 2021)

25 / 06 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3432> έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, οι οποίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων του εσωτερικού με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», ηλικίας έως 36 ετών, εγγεγραμμένους/-ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (δευτέρου και τρίτου κύκλου), σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων

1. ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ: χορηγούνται πέντε (5) θέσεις, για το *ακαδημαϊκό έτος 2018-19*, σε καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο

2. ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: χορηγούνται δύο (2) θέσεις, για το *ακαδημαϊκό έτος 2019-20*, σε καταγόμενους/-ες από την Ήπειρο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται *από τις 2 Αυγούστου έως τις 18 Οκτωβρίου 2021*


share