Έγκριση υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

24 / 11 / 2020

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης αριθ. 514/16-10-20 έχουν επιλεγεί οι κάτωθι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και έχουν οριστεί και οι τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές τους:

1) Αργύριος Κόκορης, Εθνομουσικολογία (Γ. Κίτσιος, επιβλέπων, Γ. Σακαλλιέρος, Λ. Λιάβας)

2) Παναγιώτης Σάρμας, Βυζαντινή Μουσικολογία-Ψαλτική Τέχνη  (Εμμ. Γιαννόπουλος, επιβλέπων, Θ. Αποστολόπουλος, Μ. Αλεξάνδρου)

3) Μαριάνθη Φωτοπούλου (Κ. Χάρδας, επιβλέπων, Δ. Στεφάνου, Κ. Τσούγκρας)

4) Ιωάννης Δημητρούδης (Γ. Παπαδέλης, επιβλέπων, Κ. Παστιάδης, Αιμ. Καμπουρόπουλος)

5) Νικολέτα Γκαμάγκαρη (Θ. Ψαλτοπούλου, επιβλέπουσα, Ε. Γεωργάκα, Μ. Γκέκα)

6) Goldschmidt-Halfon Hadas, Σύνθεση, (Δ. Παπαγεωργίου, επιβλέπων)

7) Παναγιώτα Μιχαηλίδου, Μουσική Παιδαγωγική, (Ε. Λαπιδάκη, επιβλέπουσα)

8) Αγγελική Χατζημήσιου, Μουσικοθεραπεία, (Θ. Ψαλτοπούλου, επιβλέπουσα, Κλ. Γιαννούλης, Γ. Παπαδέλης)


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: