Ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων έτους 2020-21

24 / 11 / 2020

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 514/16.10.20 ενέκρινε τη σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, κ.κ. Γκαμάγκαρη Νικολέτα, Δημητρούδη Ιωάννη, Κόκορη Αργύριο, Σάρμα Παναγιώτη, Φωτοπούλου Μαριάνθη και Χατζημήσιου Αγγελική.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κ. Γκαμάγκαρη Νικολέτα είναι αναρτημένη εδώ.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον κ. Δημητρούδη Ιωάννη είναι αναρτημένη εδώ.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον κ. Κόκορη Αργύριο είναι αναρτημένη εδώ.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον κ. Σάρμα Παναγιώτη είναι αναρτημένη εδώ.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κ. Φωτοπούλου Μαριάνθη είναι αναρτημένη εδώ.

Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κ. Χατζημήσιου Αγγελική είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: