Δημοσίευση προκήρυξης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική-Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης»

07 / 07 / 2021

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Μουσική Παιδαγωγική-Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης” (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 22528 αναπληρωτή και ΑΡΡ 22529 επίκουρου)

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1459/1-7-2021 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 1-7-2021) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr) Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

ΦΕΚ 1459/1-7-21 τ. Γ'

Είδος αρχείου: pdf178.90 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: