Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 2021-22

08 / 07 / 2021

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου – με τον αναπληρωτή του – των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών για το έτος 2021-22 με ετήσια θητεία από 1-9-21.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2021 στον προθάλαμο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών (1ος όροφος προέκταση κτιρίου Διοίκησης) από 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13.00.

Η προκήρυξη με την αίτηση υποψηφιότητας για τα μέλη ΕΕΠ είναι αναρτημένη εδώ.

Η προκήρυξη με την αίτηση υποψηφιότητας για τα μέλη ΕΔΙΠ είναι αναρτημένη εδώ.

Η προκήρυξη με την αίτηση υποψηφιότητας για τα μέλη ΕΤΕΠ είναι αναρτημένη εδώ.


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: