Ανακοίνωση για το μάθημα “Όψεις και στάδια της νεοελληνικής μουσικής πρωτοπορίας (Δ. Μητρόπουλος, Ν. Σκαλκώτας, Δ. Δραγατάκης, Γ. Χρήστου)”

06 / 10 / 2020

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ενημερώνονται ότι το 1ο
μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, ώρα 09.00-12.00 στην αίθουσα
8.

Το μάθημα θα ξεκινήσει δια ζώσης και η πορεία της εξέλιξης της πανδημίας θα
καθορίσει τη συνέχειά του (αν δηλ. θα χρειαστεί να συνεχιστεί διαδικτυακά). Σε
κάθε περίπτωση θα υπάρξει μέριμνα ενημέρωσης και προσαρμογής της διδακτικής
διαδικασίας προς όφελος των φοιτητών/-τριων (όπως έγινε και στο προηγούμενο
εξάμηνο).
Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες που θα προσέλθουν να τηρούν το υγειονομικό
πρωτόκολλο (χρήση μάσκας) και τις αποστάσεις 1,5-2 μέτρων. Επίσης, και αυστηρά
μόνο για υγειονομικούς λόγους, θα πρέπει να τηρείται ένα παρουσιολόγιο σε κάθε
μάθημα ώστε αν συμβεί κάποιο κρούσμα κορονοϊού να μπορεί να γίνει η ιχνηλάτηση
των επαφών.
Στην αίθουσα 8 θα μπορούν να προσέλθουν μέχρι 30 άτομα. Αν προσέλθουν
περισσότεροι φοιτητές θα πρέπει να χωριστεί το τμήμα σε δύο γκρουπ που θα
παρακολουθήσουν χωριστά το μάθημα. Συνήθως ο αριθμός των φοιτητών που το
παρακολουθεί είναι <30 οπότε πιθανότατα δε θα υπάρξει πρόβλημα συνωστισμού.
Οι λεπτομέρειες και η διαδικασία του μαθήματος, καθώς και όλα τα ζητήματα που
αφορούν τις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, θα συζητηθούν από κοντά στο
πρώτο μάθημα.
Ο διδάσκων
Γιώργος Σακαλλιέρος


share