Ανακοίνωση για το μάθημα “Αγγλικά ΙΙΙ”-Τ. Μαγκλαβέρα-Ύλη μαθήματος

04 / 01 / 2021

Ύλη εξετάσεων για το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ

  • Από το βιβλίο English for Fine Arts Studies τα εξής κεφάλαια: Unit 6, Unit 23, Unit 24, Unit 25
  • Από το βιβλίο English for Music Technology & Acoustics Engineering τα εξής κεφάλαια: Chapter 5 (Lessons 5 and 6), Chapter 6 (Lessons 6, 7 and 8)
  • Η επαναληπτική άσκηση που υπάρχει στο e-learning.

Αντίτυπα των βιβλίων βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του τμήματος.


share