Δημοσίευση προκήρυξης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσικολογία με εξειδίκευση στην ψαλτική τέχνη»

28 / 12 / 2020

Ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Βυζαντινή Μουσικολογία με εξειδίκευση στην ψαλτική τέχνη” (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19248)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2084/17-12-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 18-12-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 1 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (τηλ. 2310991801, 991831).

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

ΦΕΚ 2084/17-12-2020

Είδος αρχείου: pdf166.79 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: