Ανακοίνωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις για την Κατεύθυνση της Σύνθεσης 2021-22

01 / 10 / 2021

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Κατεύθυνση της Σύνθεσης θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 ως εξής:

Οι γραπτές εξετάσεις στις 9:00 – 13:00 στην αίθουσα 7.

Η εξέταση στο πιάνο στις 13:15-14:30 στην αίθουσα 7.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για τις εξετάσεις εδώ.

Κριτήρια επιλογής: Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επιλέξουν την Κατεύθυνση Σύνθεσης πρέπει να εκλπηρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(A) Φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών στο Tμήμα, δεν έχουν αρχίσει το δεύτερο έτος, και έχουν περάσει επιτυχώς με βαθμό «λίαν καλώς (>=6,5) τουλάχιστον τα μαθήματα:

(α) Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια Ι & II

(β) Αρμονία Ι & ΙΙ

(γ) Πιάνο (αρμονία, συνοδεία) Ι & ΙΙ

(δ) Οργανολογία

(ε) Εισαγωγή στη σύνθεση

(στ) Ιστορία της μουσικής: 20ος αιώνας – σήμερα 

(Β) Φοιτητές/Φοιτήτριες, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει το τρίτο ή τέταρτο εξάμηνο στο Tμήμα και έχουν περάσει επιτυχώς τα παραπάνω μαθήματα (α-στ) καθώς και τα μαθήματα “Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙΙΙ & IV”.

Φοιτητές/φοιτήτριες που εκπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να επιλεγούν για την κατεύθυνση σύνθεσης πρέπει: 

(α) να καταθέσουν φάκελο με τουλάχιστον τρεις (3) δικές τους ολοκληρωμένες και διαφορετικού είδους συνθέσεις 

(β) να παρουσιάσουν στο πιάνο σε ακρόαση ένα γρήγορο μέρος κλασικής σονάτας και μία από τις δίφωνες inventions του Γ. Σ. Mπαχ. Η απαίτηση αυτή μπορεί να περιορίζεται για υποψηφίους οι οποίοι υποβάλλουν υψηλού επιπέδου συνθέσεις και παίζουν κάποιο άλλο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον μέσης τάξης. Σ’ αυτή την περίπτωση προσμετράται θετικά για τον υποψήφιο το επίπεδο γνώσης του άλλου οργάνου.

(γ) να συνθέσουν -μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ωρών- ένα σύντομο κομμάτι σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες ή/και συγκεκριμένο πλαίσιο που θέτει η εξεταστική επιτροπή. Η εξέταση αυτή δεν αξιολογεί τη συνθετική δεινότητα (ή γνώση τεχνικών σύνθεσης) του υποψήφιου αλλά τον βαθμό φαντασίας και δημιουργικής πρωτοβουλίας στον τρόπο προσέγγισης μιας τέτοιου τύπου συνθετικής άσκησης.

Η εξέταση των συνθέσεων, του επιπέδου δεξιότητας στο πιάνο και της συνθετικής άσκησης γινεται από εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη ΔEΠ της Κατεύθυνσης Σύνθεσης του Tμήματος.

Φοιτητές/φοιτήτριες που μετά την παραπάνω εξέταση δε γίνονται δεκτοί στην κατεύθυνση, μπορούν να επαναλάβουν την διαδικασία σε άλλη χρονιά. 

Στην Kατεύθυνση Σύνθεσης εισάγονται κάθε χρόνο φοιτητές/φοιτήτριες μόνον εφόσον μεταξύ των υποψηφίων που εκπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις υπάρξουν κατάλληλοι για τις σπουδές σύνθεσης.


share