Ανακοίνωση για έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2021-22

30 / 09 / 2021

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στην συνεδρίασή της στις 29/9/2021, το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα αρχίσει την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου για όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ. Ο λόγος της αναβολής του ανοίγματος είναι ότι στο διάστημα αυτό θα γίνει η προετοιμασία του ιδρύματος για την ασφαλή διά ζώσης λειτουργία του στις παρούσες συνθήκες με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, κατά την προσέλευσή τους στο Τμήμα, να φροντίσουν να φέρουν το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του/της μίας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 119847/ΓΔ6/24.9.21 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4406/24.9.21 Τχ.Β)

Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση με περισσότερα στοιχεία για τις διαδικασίες υγειονομικού ελέγχου και για την έναρξη του εξαμήνου.

Συνημμένα αρχεία

Όνομα αρχείου Αρχείο

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021

Είδος αρχείου: pdf155.10 KB

Κατεβάστε το αρχείο

share