Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Θέμελη

22 / 10 / 2021

Τα μαθήματα της 27.10. (Αρμονία Ι, Πιάνο Ι) δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο Διδάσκων


share