Ανακοινώσεις Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του ΚΔΞΓ α.έ. 2020-2021

19 / 10 / 2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις για την πραγματοποίηση Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα μαθήματα είναι τα παρακάτω:
1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
2) Γερμανικά Α1,
3) Γερμανικά Α2,
4) Γερμανικά Β1,
5) «Γερμανική τεχνική ορολογία αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής»
6) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
7) Ιταλικά Α1
8) Ρωσικά Α1 και
9) Ρωσικά Α2

Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. τηλ.: 2310 995165 (www.lance.auth.gr)share