Υποτροφίες Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών/τριων, Ακ. έτους 2021-22 (8 & 9/10/2020

06 / 09 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του *Τμήματος Σπουδών* <http://dps.auth.gr/el/node/3454> έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών ακ. έτους 2021-22, σε νεοεισαχθέντες/-είσες φοιτητές και φοιτήτριες, ηλικίας έως 30 ετών, με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι/-ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ. Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Θα χορηγηθούν 4 υποτροφίες σε όσους/όσες φοιτούν σε ελληνικά ΑΕΙ, *πλην της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ* & του ΕΚΠΑ και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης, από τους/τις ίδιους/-ιες τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες στη Γραμματεία του Ταμείου, αποκλειστικά και μόνο στις *8 & 9 Οκτωβρίου 2021*.


share