Υποτροφίες Hong Kong για σπουδές Γ’ κύκλου (διδακτορικές)

30 / 10 / 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Συμβουλίου Επιχορήγησης Έρευνας του Hong Kong (Hong Kong Research Grants Council- RGC) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών, ακ. έτους 2021-22, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα/Τμήμα, οποιουδήποτε από τα 8 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του Hong Kong. 


Η αρχική αίτηση, για την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου (reference number), υποβάλεται έως την 1η Δεκεμβρίου 2020 (12:00:00 Hong Kong Time)


share

Η ανακοίνωση ανήκει στην κατηγορία/ες: