Υποτροφίες Holy Spirit University of Kaslik, Λίβανος

14 / 05 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3422> έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών σε αλλοδαπούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Holy Spirit University of Kaslik του Λιβάνου.

Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή από τα δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα α) προπτυχιακών σπουδών στους κλάδους των Οικονομικών Επιστημών, Καλών Τεχνών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών και β) μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Λογιστική, Χρηματοοικονομικά) και στη Διπλωματία & Διεθνή Ασφάλεια.

Δεν καλύπτονται τέλη αίτησης και εγγραφής ανά εξάμηνο, διαμονή και δαπάνες διαβίωσης. Εξασφαλίζεται διαμονή σε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου μόνο για γυναίκες.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως

– τις 23 Ιουλίου 2021 για το χειμερινό εξάμηνο

– τις 3 Δεκεμβρίου 2021 για το εαρινό εξάμηνο


share