Σύνδεσμοι για συμμετοχή στα εξ’αποστάσεως μαθήματα “Ιστορία της Μουσικής (20ος αιώνας – σήμερα)” και “Εισαγωγή στη Μουσικολογία”

03 / 11 / 2020

“Ιστορία της Μουσικής (20ος αιώνας – σήμερα)” [Τετάρτες 9:00πμ-12:00μμ]
https://authgr.zoom.us/j/98880863912?pwd=NnNxWTd1Y2dyRDdUcEVYQW9DQVR3Zz09

Meeting ID: 988 8086 3912
Passcode: 226061

“Εισαγωγή στη Μουσικολογία” [Tετάρτες 15:00μμ-18:00μμ]

https://authgr.zoom.us/j/92691374579?pwd=QU4wSzE0TldtTGR0TG91ZDlhSzR3UT09

Meeting ID: 926 9137 4579
Passcode: 197212

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες συμμετοχής για κάθε μάθημα βρίσκονται αναρτημένες στο e-learning των αντίστοιχων μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο μέσω ιδρυματικού λογαριασμού ΑΠΘ (επιλογή “Sign in with SSO” και εισαγωγή του username και password που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο ιδρυματικό e-mail σας. Για τυχόν απορίες κατά τη σύνδεση, βλ. εγχειρίδιο χρήστη: https://it.auth.gr/el/zoomparticipant).


share