ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02 / 11 / 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3484> έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε 2 σύγχρονες εξ’αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης που αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους και όσες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/-τριών και εκπροσώπων των περιφερειακών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τομείς Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά *από 3 έως 23 Νοεμβρίου (ώρα 15.00), 2021*


share