Νέα Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση της Μουσικής Παιδαγωγικής-Τηλεδιάσκεψη

14 / 10 / 2020

Η ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου για την Πρακτική άσκηση της Μουσικής Παιδαγωγικής για την Τηλεδιάσκεψη ισχύει και για τις/τους φοιήτριες/φοιτητές του 9 ου εξαμήνου.


share